Tuairisc dona Tuismitheoirí

Bhí cruinniú den Bhord Bainistíochta ar siúl ar an 14 Aibreán 2016. Rinneadh plé ar na nithe seo a leanas:

Tá dul chun cinn suantasach ar na pleananna chun an leabharlann scoile a fheabhsú agus ba mhór linn go mbeidh sé críochnaithe roimh dheireadh na bliana. Iarann an Bord Bainistíochta ar gach teaghlach sa scoil tacú le Rásaí na gCon ar an Aoine 22 Aibreán i dtreo airgid a thiomsú don thogra seo.

Treaslaíonn an Bord le Michael Maher as ucht an cur i láthair iontach a thug sé faoi bhia agus cothú ar an Déardaoin 14 Aibreán.

An Comhneartú D’éirigh go hiontach leis an ocáid seo agus bhí ardmholadh ag dul ag an Athair Liam, na múinteoirí, na páístí agus na tuismitheoirí as ucht an méíd a chuir siad leis an lá.

Lá an bhForógra: D’éirigh thar cionn leis an ocáid seo. Bhí  polaiteoirí agus daoine mór le rá  i láthair agus bhí scéal faoi sa Leinster Leader agus Kildare Nationalist.

Athbhreithniú ar an bPolasaí OCG: Rinneadh plé ar dréacht den pholasaí agus déanfar é a faomhadh ag an gcéad cruinniú eile.