Sainmheoin na Scoile

Tá sainmheoin idirchreidmheach ag Gaelscoil Nás na Ríogh.  Bíonn an reiligiún Caitleach agus Eaglais na hÉireann a mhúineadh againn le linn am scoile.  Is ghnách don reachtaire agus an sagairt cuairt a thabhairt ar an scoil.  Cuirfear an ceacht reiligiún abhaile gach seachtain sa chaoi go mbeidh tuismitheoirí in ann athréisiú a dhéanamh air.

Réiteofar na páistí do na saicrimintí le linn am scoile.  Caithfidh na páistí éidí scoile/soutáin do na hocáidí seo.