Patrún na Scoile

Is é Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge pátrún na scoile seo.  Is gá do gach dalta táille €5 a íoc don phátrún in aghaidh na bliana.  Tá an táille san áireamh ar an liosta leabhair.

Fón: 01 – 6294110   www.foras.ie