Nuacthlitir 15/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Tá treanáil peile thart don bhliain seo.

Liostaí Leabhair

Is gá airgead dona leabhair scoile a íoc roimh nó ar an 20 Meithimh. Ná tabhair airgead dúinn ar an Lá Spóirt le do thoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Is féidr cártaí urraíochta agus airgead a chuir ag an scoil le linn an tseachtain dár tús 20 Meithimh. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Campa Samhraidh Ógras

Tá campa samhraidh  Ógras do pháístí ó 7-12 ar siúl sa scoil ar an 4-8 Meithimh. Tá foirmeacha le fáil ón oifig.

Lá Spóirt

Beidh an lá spóirt ar siúl ar an 16 Meithimh ag 9am ag Ionad Spóirt an Náis. Ba chóir do gach páíste dul díreach ag an Ionad Spóirt. Ná tar ag an scoil. Rachaidh na busanna díreach ag an ionad spóirt freisin. Beidh gach páíste(naíonáin san áireamh) ag dul abhaile ag 2.25. Ba chóir iad a bhailiú ón Ionad Spóirt. Beidh na busanna ag feidhmiú ón ionad spóirt freisin. Ba chóir do pháistí neart deochanna, uachtar gréíne agus cóta báístí a thabhairt leo. Caith d’éidí spóirt. Beidh na rásaí ar siúl ag 9-10.30am agus tá fáilte roimh thuismitheorí teacht ag an am sin amháin.

Fágáil Slán Rang 6

Beidh fágáil slán Rang 6 ar siúl ar an Luan 27 Meithimh ag 6.30pm

Lá na mBratacha

Beidh Lá na mBratacha, craobh Gaelfachtóir agus oscailt oifigiúl na leabharlainne an 29 Meithimh ag tosú ag 10.30am . Beidh fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn ar an lá ach ríomhphost a chuir go gaelscoilnas@yahoo.ie toisc spás a bheith teoranta.

Laethanta Saoire

Dúnfar an scoil ar an Déardaoin 30 Meithimh ag 12 meánlae agus athosclófar an scoil ar an 29 Lúnasa ag 8.45am

Tinrimh Scoile

Meabhraím do thuistí  de réir polasaí na scoile nach ceart laethanta saoire a chuir in áireamh le linn am scoile.  Má chailleann do pháiste 20 lá nó níos mó i rith na bliana is gá dón scoil tuairisc a chuir go Tusla (NEWB)  ina dtaobh.

Feighlí Linbh

Cuirimid liosta de fheighlí le chéile gach bliain.  Más maith leat an tseirbhís seo a ofráil do thuismitheoirí eile, ar mhiste leat ríomhphoist a chuir ag an oifig (gaelscoilnas@yahoo.ie).

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide