Nuachtlitir 9/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Beidh treanáíl  peile ar siúl in Óstán Cill na Sí gach Déardaoin (seachas an Lá Spóirt) amach anseo. Ba chóir páistí a bhailiú ó Óstan Cill na Sí ag an carrchlós den Ionad Fóillíochta.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua.

Liostaí Leabhair

Is gá airgead dona leabhair scoile a íoc roimh nó ar an 20 Meithimh. Ná tabhair airgead dúinn ar an Lá Spóirt le do thoil.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 15 Meithimh. Beidh cóisir againn sa scoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

Rang Dáta Turas Costas
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Is féidr cártaí urraíochta agus airgead a chuir ag an scoil le linn an tseachtain dár tús 20 Meithimh.

Campa Samhraidh Ógras

Tá campa samhraidh  Ógras do pháístí ó 7-12 ar siúl sa scoil ar an 4-8 Meithimh. Tá foirmeacha le fáil ón oifig.

Lá Spóirt

Beidh an lá spóirt ar siúl ar an 16 Meithimh ag 9am ag Ionad Spóirt an Náis. Beidh gach páíste(naíonáin san áireamh) ag dul abhaile ag 2.25. Ba chóir do pháistí neart deochanna, uachtar gréíne agus cóta báístí a thabhairt leo. Beidh na rásaí ar siúl ag 9-10.30am agus tá fáilte roimh thuismitheorí teacht ag an am sin.

Fágáil Slán Rang 6

Beidh fágáil slán Rang 6 ar siúl ar an Luan 27 Meithimh ag 6.30pm

Lá na mBratacha

Beidh Lá na mBratacha, craobh Gaelfachtóir, bronnadh nambonn don mharatón agus oscailt oifigiúl na leabharlainne an 29 Meithimh ag tosú ag 10.30am . Beidh fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn ar an lá ach ríomhphost a chuir go gaelscoilnas@yahoo.ie toisc spás a bheith teoranta.

Féile Naomh Eoin

Tá cuireadh faighte againn páirt a ghlacadh san fhéile seo idir 2.30-3.30 ar an Satharn 25 Meithimh, tá páistí  ó Rang 4-6 ag  teastáil chun feisteas a chaitheamh agus taispeántas a dhéanamh (amhrán trí Ghaeilge). Má tá suim ag do pháíste páirt a ghlacadh ann ar mhiste leat scéal a chuir ag an oifig roimh an Máirt 14 Meithimh.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide