Nuachtlitir 30/08/2016

A Thuismitheoirí,

Fáilte romhaibh ar ais!

Na Naíonáin Bheaga

Tabhair faoi deara am dul abhaile na naíonáín; 29 Lúnasa- 2 Meán Fómhair 11.15am, 5-9  Meán Fómahir 12.15 agus 12 Méan Fómhair ar aghaidh 1.25pm.  Beidh ticéid páirceála don charrchlós ar fáil ón oifig amárach. Is gá go mbeidh ticeád agat chun páirceáil san ETBI.

An Maidin

 Osclófar na geataí ag 8.35am don chlós agus beidh múinteoir ann. Ná fág páistí ar an suíomh roimhe seo. Tá sé fíor dáinseárach agus an méid tógáíl atá ar siúl. Ba chóir do pháístí a thagann ag 9am nó níos déanaí an príomhdhoras a usáid.

Snámh

Rachaidh Rang 6 ag snámh ar an Máirt agus Rang 5 ag snámh ar an gCéadaoin ón 6/7 Méan Fómhair  ar feadh 7 seachtaine. An costas atá air ná €42.  Bheinn buíoch díbh ach an t-airgead a chuir ag an scoil chomh luath agus is féidir.

Contact ar na Leabhair

Tá tuismitheoirí ag teastáil chun contact a chuir ar na leabhair gach maidin i leabharlann na scoile. Má tá naíonáin nua agat, is bealach iontach é casadh ar thuismitheoirí eile agus do chuidse a dhéanamh ar son na scoile.

Maidin Caife

Tá Coiste na dTuistí ag reachtáil Maidin Caife sa halla ar an Aoine 2 Meán Fómhair  ag 9-10.30am. Fáilte romhaibh ar fad!

Éide Scoile

Is féídir éide scoile nach bhfuil ag teastáíl a chuir ag an scoil agus déanfaimid athchursáíl orthu. Is féidir le tuismitheoirí bualadh isteach ag an scoil ar an Máirt 6 Meán Fómhair ag 7-8pm chun éide athchursáilte a roghnú dá bpáíste.

Club Obair Bhaile

Beidh an club obair bhaile ag tosú ar an Luan 12 Méan Fómhair. Níos mó eolas le teacht.

Lón Sláintiúla

Níl cead cnónna nó bia le cnónna a thabhairt ar scoil. Bí cinnte go bhfuil tú ag tabhairt torthaí agus glasraí do do pháíste don lón gach lá. Fág bia atá lán le siúcra agus saill sa bhaile.

Cór Scoile

Beidh an cór ag athtosú ar an Máirt 6 Meán Fómhair ag 2.30 sa halla. Tá fáílte roimh pháistí ó Rang 2-6 a bheith sa chór. Níos mó eolas faoi chostais le teacht.

Feighlíocht ar Pháístí

Má tá suim agat curam leanaí a chuir ar fáil do pháistí sa scoil, ar mhiste leat d’ainm agus sonraí a chuir ag an oifig an tseachtain seo.

Teachtaireacht ón bhForas Pátrúnachta

Guíonn ár bpatrún gach rath ar na daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí don scoilbhliain nua. Le déanaí tá cuid mhaith scéalta sna meáin faoin ngaelscolaíocht agus is mian leis an patrún craobhscaoileadh a dhéanamh ar an teachtaireacht go bhfuil an gaelscolaíocht in oiriúnt do chách agus an gaelscolaíocht a chuir ar fáil don mhéid is mó dalta agus gur féidir. Dá bhrí sin cuireadh ceist orainn an teachtaireacht seo a chuir in iúl dár bpobal scoile. Leis sin má tá aithne agat ar dhuine ar bith a mhaith leo go bhfreastlódh a bpáíste ar an ngaelscoil  ag tosú an  scoil bhliain seo 2016/17, ba chóir dó/di  teagmháil a dhéanamh leis an oifig láithreach agus déanfar gach iarracht freastal orthu.

Cúrsa Ghaeilge

Tá cúrsa Ghaeilge nua ar líne i dteannta le Roinn na Gaeltachta ar fáíl.  Níl ach €19.16 mar chostas air nó saor ón aisce má tá tú ag braith ar íocaíochtaí ón Roinn Leasa Shóisialaigh. Níos mó eolas le fáíl ó ecollege.ie Comhgairdeas le Leo agus Phoebe Mac Dónaill a sheol an cúrsa le déanaí leis an Aire Seán Kyne.

 

Is mise le meas