Nuachtlitir 25/05/16

A Thuismitheoirí,

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua. Tá breis eolas faoin gcuraclam nua iniata.

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta ar an 6,7 agus 8 Meithimh. Dúnfar an scoil don Samhradh ar an 30 Meithimh ag 12 meánlae.

Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist an tseachtain seo caite. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.  Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 1 Meithimh. Beimid ag dul go Páirc Corcaigh i gCluain Dolcáin.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

Tuairiscí Scoile

Cuirfear tuairiscí scoile abhaile le paístí ar an Déardaoin 23 Meithimh.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Mion-Maratón

Faraoir tá beirt nach féidir leo páirt a ghlacadh sa mharatón. Más rud é gur mhaith leat páirt a ghlacadh ar an Luan 6 Meithimh agus urraíocht a bhailiú dúinn, déan teagmháil linn láithreach.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh,

Príomhoide