Nuachtlitir 2/06/16

2/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Beidh treanáil peile ar siúl in Óstán Cill na Sí ag tosú inniu agus gach Déardaoin amach anseo. Ba chóir páistí a bhailiú ó Óstan Cill na Sí ag an carrchlós den Ionad Fóillíochta.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua.

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta ar an 6,7 agus 8 Meithimh. Dúnfar an scoil don Samhradh ar an 30 Meithimh ag 12 meánlae.

Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist an tseachtain seo caite. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.

Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 15 Meithimh. Beidh cóisir againn sa scoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana. Tabhair faoi deara go bhfuil na naíonaín ag dul ar an turas scoile an Déardaoin seo. Beidh siad ar ais ag an scoil ag 1.25pm. Ní gá dóibh ach lón a thabhairt leo.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Laethanta Saoire 2016/2017

Seo chugaibh na laethanta saoire don bhliain seo chugainn.

Scoil ag athoscailt Luan 29 Lúnasa 2016

Tá an scoil dúnta ar na laethanta seo a leanas:

Aoine 23 Meán Fómhair

Luan 31 Deireadh Fómhair- Aoine 4 Samhain

Aoine 23 Nollaig – Aoine 6 Eanáir

Déardaoin 23 agus Aoine 24 Feabhra

Aoine 17 Márta- Máirt 21 Márta

Luan 10 Aibreán- Aoine 21 Aibreán

Luan 1 Bealtaine

Luan 5 Meithimh- Céadaoin 7 Meithimh

Scoilbhliain ag críochnú ar an Aoine 30 Meithimh

Beidh leathlá ar na laethanta seo a leanas:

Déardaoin 22 Nollaig

Aoine 7 Aibreán

Aoine 30 Meithimh

Beidh an scoil dúnta ar laethanta eile toisc treanáil inseirbhíse.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide