Nuachtlitir 19/04/16

A Thuismitheoirí,

Rásaí na gCon Dé hAoine 22 Aibreán

Tá eolas agus ticéid a bhaineann le Rásaí na gCon curtha abhaile go gach teaghlach. Ba chóir airgead do thicéid a sheoladh ag an scoil i gclúdach litreach le ainm an teaghlaigh scríofa go soiléir air nó na ticéid a sheoladh ar ais chugainn muna féidir leat freastal.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an dátaí seo a leanas an téarma seo: 27 Aibreán, 11 Bealtaine, 25 Bealtaine, 15 Meitheamh.

Treanáil Peile

Beidh treanáil peile ar siúl ar an Déardaoin agus gach Déardaoin amach anseo do bhuachaillí agus cailíní  ó Rang 2-6 óna 2-3pm. Ba chóir do thuismitheoirí páistí a bhailiú ag 3pm ó phríomhdhoras na gaelscoile amháin.  Tóg leat do chuid feistis agus buataisí peile más maith leat treanáil a dhéanamh.

An Daonáireamh

Tá foirm an daonáireamh ar fáil as Gaeilge freisin.Is féidir leat cabhair a fháil ar an idirlíon más rud é nach bhfuil tú in ann gach rud a thuiscint @  http://census.ie/the-census-and-you/each-question-in-detail/Má tá forim as Béarla agat cheana is féidir leat an foirm a fháil as Gaeilge trí glaoch a cur ar 1850 2016 04

Bus

Is mian liom cur in iúl daoibh gur gá do pháiste a chlárú don bhus scoile roimh an 29 Aibreán más mian leat go n-usáidfeadh do pháiste an tseirbhís bus. Is féidir clárú don tseirbhís ag buseireann.ie agus cliceáil ar ‘school transport’.  Beidh an uimhir rolla ag teastáil – 20159C

Mion-Maratón

Tá am agat fós an mion maratón VHI a rith ar son Ghaelscoil Nás na Ríogh. Rith nó siúl…bí linn ar an lá saoire bainc 6 Meithimh. Is féidir leat clárú tú féin, urraíocht a bhailiú agus a bheith linn ar an lá NÓ is féidir linn tú a chlárú agus an táille a íoc má bhailíonn tú €50 ar a laghad don scoil. Is é an dáta deireanach le clárú ná 29 Aibreán ( an tseachtain seo chugainn) Más mian leat páirt a ghlacadh cuir ríomhphost go karenmorrissey10@gmail.com i dtreo níos mó eolas a fháil.

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide