Nuachtlitir 12/05/16

A Thuismitheoirí,

Tráthnóna Oscailte- Scoil ag dúnadh luath.

Beidh an trathnóna oscailte dona naíonáin nua ar siúl ar an Aoine 20 Bealtaine. Rachaidh na páistí abhaile ag 12.30pm ar an lá sin.

An Chéad Comaoineach

Guím lá álainn ar na páistí atá ag glacadh leis an gCéad Comaoineach ar an Satharn seo. Gabhaim buíochas leis an gcór scoile as ucht canadh ar an lá agus an múinteoirí as ucht an obair crua atá déanta acu.

Brat JEP

Tá lúcháir orainn cur in iúl duit gur bronnadh an Brat JEP  orainn inné ag searmainis i bPáirc Tayto. Comhgairdeas leis na páistí i Rang 5.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Snámh

Beidh na naíonáin mhóra ag tosú ar an snámh ar an Máirt 17 Bealtaine. An costas atá air ná €30 (5 seachtain) Bíonn an ceacht snámha ar siúl idir 11 agus 11.40am agus tá fáilte roimh thuistí teacht ag an linn snámha agus a p(h)áiste a ghléasadh roimh agus i ndiaidh an cheacht. Ba chóir go mbeidh sciatháin snámha ag gach páiste.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley/Corkagh Park/McDonalds €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide