Maoin Pearsanta

Níl cead ag páistí sna ranganna naíonáin, bréagain, pinn luaidhe, críain, smuidiú srl. a thabhairt ar scoil.  Níl cead fón póca a thógáil ar scoil.