Parents

Coiste na dTuismitheoirí for 2010/2011 are:
Aoine 4 MártaRith 2016 : gach páiste ó Rang 1-6 ag dul abhaile ag 3.15
Satharn 5 MártaBricfeasta as Gaeilge i mBialann Alice’s ag 11.00am
Luan 7 MártaPizza le chéíle 11am - Cabhair de dhíth
Máirt 8 MártaLá Yóga sa scoiil
Céadaoin 9 MártaTráth na gCeist le linn am scoile
Seó Tallaine Ógras ar siúl sa halla ag 2.45pm. Fáilte roimh thuistí
Déardaoin 10 MártaCeolchoirm le John Spillane sa scoil ag 10am
Ceardlann Amhran na bhFiann sa leabharlann ag 7pm
Ceolchoirm le John Spillane i mBialann Alice’s ag 9pm(cuir glaoch ar 087 8073779 chun ticéid a chur in áireamh)
Aoine 11 MártaLá ghlas – Caith éidí glasa ar scoil.
Cuairt ón údar Pauline Devine
Céilí Mór
IONTAS MHÓR DO GACH DUINE €1!!
Satharn 12 MártaGrúpa Leanaí agus Tuistí ag10.30am i
nGaelscoil Nás na Ríogh (Is gá clárú don ocáid seo)
Bricfeasta as Gaeilge i mBialann Alice’s ag 11am
Babháil i K-Bowl ag 1pm. Costas maoinithe €3 (Is gá clárú don ocáid seo leis an scoil)
Domhnach 13 MártaCeol leis an gclann – Seisiún ceoil do dhaoine óga ag 3pm i Halla an Pharóiste sna Solláín
Máirt 15 MártaLá na bhForógra 11.30am sa scoile. Fáile roimh thuismitheoirí (Is gá clárú don ocáid seo)
Céadaoin 16 MártaTráth na gCeist boird dátheangach i CLG Nás na Ríogh ag 8pm €40 an bord
Déardaoin 17 MártaBricfeasta trí Ghaeilge sa Town House Hotel ag 11am

You can contact them on coistenas@eircom.net We welcome all input and help from parents in the school.