An Ghaeilge

Tá sé mar aidhm againn atmaisféar Ghaelach a chruthú sa scoil, áit atá na páistí tumtha sa teanga.  Beidh na páistí in ann an teanga a shealbhú agus a mhaireachtáil.   Sa chaoi sin, beidh siad in ann an caighdeán a bhaint amach, chun gach ghné den churaclam a dhéanamh trí Ghaeilge (seachas Béarla).

 Dá bhrí sin, is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile.  Bíonn na múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí, cigre agus an Bord Bainistíochta ag labhairt as Gaeilge.  Iarraimid ort an méid Gaeilge atá agat a usáid agus tú ag labhairt linn.  Tugann sé seo teachtaireacht dearfach i dtaobh an teanga do na páistí.

Níl an scoil buartha faoin gcaighdeán Ghaeilge atá agat.  Ní chuireann botún nó easpa foclóir isteach orainn.  Nílimid anseo chun tuismitheoirí a cheartú ach an oiread.  Tá sé i gceist againn atmasféar cairdiúil a chruthú sa chaoi go léireofar meas ar aon iarracht a dhéantar agus nach mbeadh faitíos ar aon duine an Ghaeilge a úsáid.