Éadaí Scoile

Tá an traic – éide scoile le ceannach ó Richie Whelan’s Menswear sa Nás.  Is féidir leis na páistí gearr bhríste dú-ghorm a chaitheamh má tá an aimsir go deas.

Caitheann na páistí traic-éide amháin i rang naíonán shóisir agus naíonán shinsir.  Tá cead ag cailíní sciorta nó puirlín dú ghorm a chaitheamh sna ranganna naíonáin.  Tá culaith scoile ann ó Rang a hAon ar aghaidh.   Tá cead ag cailíní bríste na scoile a chaitheamh.

Níl cead ag páistí ach bróga le “Velcro” nó búcla a chaitheamh.

Is gá do pháistí bróga tí a chaitheamh san fhoirgneamh scoile.

Cuir ainm do pháiste go soiléir ar ghach phíosa den éide scoile.