Coiste na dTuismitheoirí

Is í Gretchen  atá i gceannas ar Choiste na dTuismitheoirí faoi láthair. Bíonn an coiste ag tabhairt cabhair agus tacaíocht don phríomhoide trí chiste a bhailiú, cabhair a thabhairt ag ocáidí scoile, cuidiú leis an ngáirdín scoile agus gach ghné don scoil phobail.

Gretchen Uí Mhic Iomaire (Chairperson), Jackie Blake (Vice Chairperson), Catherine Murphy (Secretary), Karla Dunne (Vice Secretary), Karen Moran (Treasurer), Karen Morrissey (Vice Treasurer), Lisa Deeney (Joint-PRO), Siobhain Grogan (Joint-PRO), Eoin Moore (Gardening Co-ordinator), Eric Browne (IT), Declan Keane (IT), Bernard Delany (Parents’ Officer), Willette Conroy, Miriam Coyle, Paola Tanteri Drennan, Tommy Elberse, Susan Herbert, Kevin Maher, Tiarnan Mac Conchradha, Michelle Mc Nally.

Má tá tú sásta tabhairt faoi an dushlán “The Power of an Hour” teigh i dteangmhail leis an scoil nó duine éigin ar an gcoiste.

Ríomhphost:coistenas@eircom.net