Nuacthlitir 15/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Tá treanáil peile thart don bhliain seo.

Liostaí Leabhair

Is gá airgead dona leabhair scoile a íoc roimh nó ar an 20 Meithimh. Ná tabhair airgead dúinn ar an Lá Spóirt le do thoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Is féidr cártaí urraíochta agus airgead a chuir ag an scoil le linn an tseachtain dár tús 20 Meithimh. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Campa Samhraidh Ógras

Tá campa samhraidh  Ógras do pháístí ó 7-12 ar siúl sa scoil ar an 4-8 Meithimh. Tá foirmeacha le fáil ón oifig.

Lá Spóirt

Beidh an lá spóirt ar siúl ar an 16 Meithimh ag 9am ag Ionad Spóirt an Náis. Ba chóir do gach páíste dul díreach ag an Ionad Spóirt. Ná tar ag an scoil. Rachaidh na busanna díreach ag an ionad spóirt freisin. Beidh gach páíste(naíonáin san áireamh) ag dul abhaile ag 2.25. Ba chóir iad a bhailiú ón Ionad Spóirt. Beidh na busanna ag feidhmiú ón ionad spóirt freisin. Ba chóir do pháistí neart deochanna, uachtar gréíne agus cóta báístí a thabhairt leo. Caith d’éidí spóirt. Beidh na rásaí ar siúl ag 9-10.30am agus tá fáilte roimh thuismitheorí teacht ag an am sin amháin.

Fágáil Slán Rang 6

Beidh fágáil slán Rang 6 ar siúl ar an Luan 27 Meithimh ag 6.30pm

Lá na mBratacha

Beidh Lá na mBratacha, craobh Gaelfachtóir agus oscailt oifigiúl na leabharlainne an 29 Meithimh ag tosú ag 10.30am . Beidh fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn ar an lá ach ríomhphost a chuir go gaelscoilnas@yahoo.ie toisc spás a bheith teoranta.

Laethanta Saoire

Dúnfar an scoil ar an Déardaoin 30 Meithimh ag 12 meánlae agus athosclófar an scoil ar an 29 Lúnasa ag 8.45am

Tinrimh Scoile

Meabhraím do thuistí  de réir polasaí na scoile nach ceart laethanta saoire a chuir in áireamh le linn am scoile.  Má chailleann do pháiste 20 lá nó níos mó i rith na bliana is gá dón scoil tuairisc a chuir go Tusla (NEWB)  ina dtaobh.

Feighlí Linbh

Cuirimid liosta de fheighlí le chéile gach bliain.  Más maith leat an tseirbhís seo a ofráil do thuismitheoirí eile, ar mhiste leat ríomhphoist a chuir ag an oifig (gaelscoilnas@yahoo.ie).

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide

 

Nuachtlitir 9/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Beidh treanáíl  peile ar siúl in Óstán Cill na Sí gach Déardaoin (seachas an Lá Spóirt) amach anseo. Ba chóir páistí a bhailiú ó Óstan Cill na Sí ag an carrchlós den Ionad Fóillíochta.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua.

Liostaí Leabhair

Is gá airgead dona leabhair scoile a íoc roimh nó ar an 20 Meithimh. Ná tabhair airgead dúinn ar an Lá Spóirt le do thoil.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 15 Meithimh. Beidh cóisir againn sa scoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

Rang Dáta Turas Costas
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Is féidr cártaí urraíochta agus airgead a chuir ag an scoil le linn an tseachtain dár tús 20 Meithimh.

Campa Samhraidh Ógras

Tá campa samhraidh  Ógras do pháístí ó 7-12 ar siúl sa scoil ar an 4-8 Meithimh. Tá foirmeacha le fáil ón oifig.

Lá Spóirt

Beidh an lá spóirt ar siúl ar an 16 Meithimh ag 9am ag Ionad Spóirt an Náis. Beidh gach páíste(naíonáin san áireamh) ag dul abhaile ag 2.25. Ba chóir do pháistí neart deochanna, uachtar gréíne agus cóta báístí a thabhairt leo. Beidh na rásaí ar siúl ag 9-10.30am agus tá fáilte roimh thuismitheorí teacht ag an am sin.

Fágáil Slán Rang 6

Beidh fágáil slán Rang 6 ar siúl ar an Luan 27 Meithimh ag 6.30pm

Lá na mBratacha

Beidh Lá na mBratacha, craobh Gaelfachtóir, bronnadh nambonn don mharatón agus oscailt oifigiúl na leabharlainne an 29 Meithimh ag tosú ag 10.30am . Beidh fáilte roimh thuismitheoirí a bheith linn ar an lá ach ríomhphost a chuir go gaelscoilnas@yahoo.ie toisc spás a bheith teoranta.

Féile Naomh Eoin

Tá cuireadh faighte againn páirt a ghlacadh san fhéile seo idir 2.30-3.30 ar an Satharn 25 Meithimh, tá páistí  ó Rang 4-6 ag  teastáil chun feisteas a chaitheamh agus taispeántas a dhéanamh (amhrán trí Ghaeilge). Má tá suim ag do pháíste páirt a ghlacadh ann ar mhiste leat scéal a chuir ag an oifig roimh an Máirt 14 Meithimh.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide

 

Nuachtlitir 2/06/16

2/06/16

A Thuismitheoirí,

Treanáil Peile

Beidh treanáil peile ar siúl in Óstán Cill na Sí ag tosú inniu agus gach Déardaoin amach anseo. Ba chóir páistí a bhailiú ó Óstan Cill na Sí ag an carrchlós den Ionad Fóillíochta.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua.

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta ar an 6,7 agus 8 Meithimh. Dúnfar an scoil don Samhradh ar an 30 Meithimh ag 12 meánlae.

Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist an tseachtain seo caite. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.

Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 15 Meithimh. Beidh cóisir againn sa scoil.

Griangrafanna – Rang 6 agus Rang 2

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana. Tabhair faoi deara go bhfuil na naíonaín ag dul ar an turas scoile an Déardaoin seo. Beidh siad ar ais ag an scoil ag 1.25pm. Ní gá dóibh ach lón a thabhairt leo.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Laethanta Saoire 2016/2017

Seo chugaibh na laethanta saoire don bhliain seo chugainn.

Scoil ag athoscailt Luan 29 Lúnasa 2016

Tá an scoil dúnta ar na laethanta seo a leanas:

Aoine 23 Meán Fómhair

Luan 31 Deireadh Fómhair- Aoine 4 Samhain

Aoine 23 Nollaig – Aoine 6 Eanáir

Déardaoin 23 agus Aoine 24 Feabhra

Aoine 17 Márta- Máirt 21 Márta

Luan 10 Aibreán- Aoine 21 Aibreán

Luan 1 Bealtaine

Luan 5 Meithimh- Céadaoin 7 Meithimh

Scoilbhliain ag críochnú ar an Aoine 30 Meithimh

Beidh leathlá ar na laethanta seo a leanas:

Déardaoin 22 Nollaig

Aoine 7 Aibreán

Aoine 30 Meithimh

Beidh an scoil dúnta ar laethanta eile toisc treanáil inseirbhíse.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide

 

Nuachtlitir 25/05/16

A Thuismitheoirí,

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta ar an Luan 13 Meithimh toisc lá inseirbhíse dona múinteoirí ar an gcuraclam nua. Tá breis eolas faoin gcuraclam nua iniata.

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta ar an 6,7 agus 8 Meithimh. Dúnfar an scoil don Samhradh ar an 30 Meithimh ag 12 meánlae.

Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist an tseachtain seo caite. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.  Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 1 Meithimh. Beimid ag dul go Páirc Corcaigh i gCluain Dolcáin.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

Tuairiscí Scoile

Cuirfear tuairiscí scoile abhaile le paístí ar an Déardaoin 23 Meithimh.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Mion-Maratón

Faraoir tá beirt nach féidir leo páirt a ghlacadh sa mharatón. Más rud é gur mhaith leat páirt a ghlacadh ar an Luan 6 Meithimh agus urraíocht a bhailiú dúinn, déan teagmháil linn láithreach.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh,

Príomhoide

 

Nuachtlitir 18/05/16

A Thuismitheoirí,

 

Tráthnóna Oscailte- Scoil ag dúnadh luath.

Beidh an trathnóna oscailte dona naíonáin nua ar siúl ar an Aoine 20 Bealtaine. Rachaidh na páistí abhaile ag 12.30pm ar an lá sin.

 Liostaí Leabhair

Chuaigh na liostaí amach sa r-phoist inné. Is gá íoc as na leabhair roimh 20/06/16. Cuir an t-airgead ag an scoil i gclúdach litreach le ainm do pháiste/pháistí scríofa air.  Moltar d’aon teaghlach a bhfuil deacrachtaí acu íoc roimh an dáta seo teagmháil a dhéanamh leis an scoil chomh luath agus is féidir chun socraithe a dhéanamh. Ar mhiste libh íoc as leabhair agus turas scoile gach páiste sa teaghlach ag an am chéanna trí an méid atá dlite a shuimiú le chéile agus seic amháin a scríobh nó an méíd iomlán airgead tirim a chuir i gclúdach litreach amháin? I gcás Rang Naíonáin go Rang 1 tá na cóipleabhair san áireamh ar an liosta leabhair ach caithfidh na ranganna eile a gcóipleabhar féin a cheannach. Coinnigh an leabhar liosta le bhúr dtoil sa chaoi go mbeidh an liosta páipeárachas agat don scoil bhliain nua. Beidh na liostaí ar fail ar suíomh na scoile fosta ag  www.gaelscoilnas@yahoo.ie.

Tá laghdú  €30  ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil ioncaim íseal acu. Is gá foirm a lorg ón oifig más rud é go gceapann tú go bhfuil tú i dteideal an t-airgead seo.

Ógras

Toisc go bhfuil an bronnadh den Bhrat Ghlas ar an gCéadaoin 25 Bealtaine, beidh Ógras ar siúl ar an gCéadaoin 1 Meithimh. Beimid ag dul go Páirc Corcaigh i gCluain Dolcáin.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Snámh

Thosaigh  na naíonáin mhóra  ar an snámh ar an Máirt 17 Bealtaine. An costas atá air ná €30 (5 seachtain) Bíonn an ceacht snámha ar siúl idir 11 agus 11.40am agus tá fáilte roimh thuistí teacht ag an linn snámha agus a p(h)áiste a ghléasadh roimh agus i ndiaidh an cheacht. Ba chóir go mbeidh sciatháin snámha ag gach páiste.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley, Corkagh Park €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Lá Spóirt

Beidh an Lá Spóirt ar siúl ar an Déardaoin 16 Meitheamh ag Ionad Spóirt an Náis. Tóg faoi deara go mbeidh na rásaí ar siúl ar maidin ó 9-10.30am

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh, Príomhoide

 

Nuachtlitir 12/05/16

A Thuismitheoirí,

Tráthnóna Oscailte- Scoil ag dúnadh luath.

Beidh an trathnóna oscailte dona naíonáin nua ar siúl ar an Aoine 20 Bealtaine. Rachaidh na páistí abhaile ag 12.30pm ar an lá sin.

An Chéad Comaoineach

Guím lá álainn ar na páistí atá ag glacadh leis an gCéad Comaoineach ar an Satharn seo. Gabhaim buíochas leis an gcór scoile as ucht canadh ar an lá agus an múinteoirí as ucht an obair crua atá déanta acu.

Brat JEP

Tá lúcháir orainn cur in iúl duit gur bronnadh an Brat JEP  orainn inné ag searmainis i bPáirc Tayto. Comhgairdeas leis na páistí i Rang 5.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Snámh

Beidh na naíonáin mhóra ag tosú ar an snámh ar an Máirt 17 Bealtaine. An costas atá air ná €30 (5 seachtain) Bíonn an ceacht snámha ar siúl idir 11 agus 11.40am agus tá fáilte roimh thuistí teacht ag an linn snámha agus a p(h)áiste a ghléasadh roimh agus i ndiaidh an cheacht. Ba chóir go mbeidh sciatháin snámha ag gach páiste.

Turasanna Scoile

Seo chugaibh an t-eolas i dtaobh na turasanna scoile i mbliana.

 

Rang Dáta Turas Costas
Naíonáin Bheaga/Mhóra 9/06/2016 Go Kids Go €16
Rang 1/2 14/06/2016 Fort Lucan €24
Rang 3 21/06/2016 Smock Alley/Corkagh Park/McDonalds €24
Rang 4 14/06/2016 Castlecomer Park €25
Rang 5 15/06/2016 The Zone €20

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide

 

 

Nuachtlitir 28/04/16

A Thuismitheoirí,

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta ón Luan 2 Bealtaine go dtí an Aoine 6 Bealtaine. Bain sult as an mbriseadh.

Gaelbhratach

Tá lúcháir orainn cur in iúl duit gur bronnadh an gaelbhratach orainn inné ag searmainis i nDroim Conrach. Comhgairdeas leis an gcoiste agus an scoil uilig.

Griangrafanna – Rang 6

Ná déan dearmad griangrafanna nó/agus airgead a chuir ar ais ag an scoil láithreach.

Maratón

Tá na páistí ar fad ag rith 1km gach Aoine fós agus ag baint an sult as. Táímid ag tnúth go mór leis na cartaí urraíochta a bhailiú go luath agus na boinn a bhronnadh ag Lá na mBrataí ar an 29 Meithimh.

Bus- do pháistí nach bhfuil ag usáid an tseirbhís i láthair na huaire amháin

Is mian liom cur in iúl daoibh gur gá do pháiste a chlárú don bhus scoile roimh an 29 Aibreán más mian leat go n-usáidfeadh do pháiste an tseirbhís bus. Is féidir clárú don tseirbhís ag buseireann.ie agus cliceáil ar ‘school transport’.  Beidh an uimhir rolla ag teastáil – 20159C

Mion-Maratón

Tá am agat fós an mion maratón VHI a rith ar son Ghaelscoil Nás na Ríogh. Rith nó siúl…bí linn ar an lá saoire bainc 6 Meithimh. Is féidir leat clárú tú féin, urraíocht a bhailiú agus a bheith linn ar an lá NÓ is féidir linn tú a chlárú agus an táille a íoc má bhailíonn tú €50 ar a laghad don scoil. Is é an dáta deireanach le clárú ná 29 Aibreán ( an tseachtain seo chugainn) Más mian leat páirt a ghlacadh cuir ríomhphost go karenmorrissey10@gmail.com i dtreo níos mó eolas a fháil.

Snámh

Beidh na naíonáin mhóra ag tosú ar an snámh ar an Máirt 17 Bealtaine.  An costas atá air ná €30 (5 seachtain)

JEP agus Rang 5

Beidh Rang 5 ag dul go Tayto Park ar an gCéadaoin 11 Bealtaine chun an brat a bhailiú don scoil.  An costas maoinithe atá ar an mbus ná €5. Níos mó eolas le teacht.

 

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide

Nuachtlitir 19/04/16

A Thuismitheoirí,

Rásaí na gCon Dé hAoine 22 Aibreán

Tá eolas agus ticéid a bhaineann le Rásaí na gCon curtha abhaile go gach teaghlach. Ba chóir airgead do thicéid a sheoladh ag an scoil i gclúdach litreach le ainm an teaghlaigh scríofa go soiléir air nó na ticéid a sheoladh ar ais chugainn muna féidir leat freastal.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an dátaí seo a leanas an téarma seo: 27 Aibreán, 11 Bealtaine, 25 Bealtaine, 15 Meitheamh.

Treanáil Peile

Beidh treanáil peile ar siúl ar an Déardaoin agus gach Déardaoin amach anseo do bhuachaillí agus cailíní  ó Rang 2-6 óna 2-3pm. Ba chóir do thuismitheoirí páistí a bhailiú ag 3pm ó phríomhdhoras na gaelscoile amháin.  Tóg leat do chuid feistis agus buataisí peile más maith leat treanáil a dhéanamh.

An Daonáireamh

Tá foirm an daonáireamh ar fáil as Gaeilge freisin.Is féidir leat cabhair a fháil ar an idirlíon más rud é nach bhfuil tú in ann gach rud a thuiscint @  http://census.ie/the-census-and-you/each-question-in-detail/Má tá forim as Béarla agat cheana is féidir leat an foirm a fháil as Gaeilge trí glaoch a cur ar 1850 2016 04

Bus

Is mian liom cur in iúl daoibh gur gá do pháiste a chlárú don bhus scoile roimh an 29 Aibreán más mian leat go n-usáidfeadh do pháiste an tseirbhís bus. Is féidir clárú don tseirbhís ag buseireann.ie agus cliceáil ar ‘school transport’.  Beidh an uimhir rolla ag teastáil – 20159C

Mion-Maratón

Tá am agat fós an mion maratón VHI a rith ar son Ghaelscoil Nás na Ríogh. Rith nó siúl…bí linn ar an lá saoire bainc 6 Meithimh. Is féidir leat clárú tú féin, urraíocht a bhailiú agus a bheith linn ar an lá NÓ is féidir linn tú a chlárú agus an táille a íoc má bhailíonn tú €50 ar a laghad don scoil. Is é an dáta deireanach le clárú ná 29 Aibreán ( an tseachtain seo chugainn) Más mian leat páirt a ghlacadh cuir ríomhphost go karenmorrissey10@gmail.com i dtreo níos mó eolas a fháil.

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide

Nuachtlitir 13/04/16

A Thuismitheoirí,

Rásaí na gCon Dé hAoine 22 Aibreán

Tá eolas agus ticéid a bhaineann le Rásaí na gCon curtha abhaile go gach teaghlach. Ba chóir airgead do thicéid a sheoladh ag an scoil i gclúdach litreach le ainm an teaghlaigh scríofa go soiléir air nó na ticéid a sheoladh ar ais chugainn muna féidir leat freastal.

Ógras

Beidh Ógras ar siúl ar an dátaí seo a leanas an téarma seo: 13 Aibreán, 27 Aibreán, 11 Bealtaine, 25 Bealtaine, 15 Meitheamh.

Comhneartú

Comhgairdeas leis na páistí ar fad ó Rang 6 a rinne an comhneartú ar an Satharn. Bhí an lá againn.

Ceardlann ar Chothú Páistí

Beidh ceardlann ar chothú páistí ar siúl sa scoil oíche márach ag 7.30pm. Ag tnúth le slua a fheiceáil ann.

Treanáil Peile

Beidh treanáil peile ag tosú amárach do bhuachaillí agus cailíní  ó Rang 2-6 óna 2-3pm. Ba chóir do thuismitheoirí páistí a bhailiú ag 3pm ó phríomhdhoras na gaelscoile amháin.  Tóg leat do chuid feistis agus buataisí peile mas maith leat treanáil a dhéanamh.

Míolta

Tá scéal faighte againn go bhfuil na míolta ar cuairt arís. Ar mhiste le gach tuismitheoir gruaig a bpáistí a scrúdú?

An Daonáireamh

Tá foirm an daonáireamh ar fáil as Gaeilge freisin.Is féidir leat cabhair a fháil ar an idirlíon más rud é nach bhfuil tú in ann gach rud a thuiscint @  http://census.ie/the-census-and-you/each-question-in-detail/Má tá forim as Béarla agat cheana is féidir leat an foirm a fhail as Gaeilge trí glaoch a cur ar 1850 2016 04

Bus

Is mian liom cur in iúl daoibh gur gá do pháíste a chlárú don bhus scoile roimh an 29 Aibreán más mian leat go n-usáidfeadh do pháiste an tseirbhís bus. Is feidr clárú don tseirbhís ag buseireann.ie agus cliceáil ar ‘school transport’.  Beidh an uimhir rolla ag teastáil – 20159C

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide

Nuachtlitir 04/04/16

A Thuismitheoirí,

Rásaí na gCon

Tá eolas agus ticéid a bhaineann le Rásaí na gCon curtha abhaile go gach teaghlach inniu. Ba chóir airgead do thicéid a sheoladh ag an scoil i gclúdach litreach le ainm an teaghlaigh scríofa go soiléir air nó na ticéid a sheoladh ar ais chugainn muna féidir leat freastal.

Go Raibh Maith Agaibh

Táímid fíorbhuíoch do Choiste na dTuistí, tuismitheoirí, an meitheal  garraídóireachta, múinteoirí agus daltaí as ucht an céiliúradh iontach a bhí againn ar an 15 Márta.

Bus Scoile

Chuir Bus Éireann in iúl dúinn go mbeidh an amchlár a bhí i bhfeidhm don bhus scoile a bhaineann le James Coaches ar ais mar a bhí roimh na Cásca  amárach agus gach lá as seo amach.

An Comhneartú

Is gá na soutáin a bhailiú ón scoil ar chostas €10. Bí sa séipeál ag 10.45am ar an Satharn. Fuair gach dalta i Rang a 6 foirm i dtaobh griangrafanna.  Ba chóir an foirm seo a sheoladh ar ais láithreach. Beidh an griangrafadóir linn ar an Luan.

Is mise le meas

Anita Nic Amhlaoidh

Príomhoide