Bus Scoile

Cuireann an Roinn Oideachais bus scoile ar fáil má tá conaí ort dhá mhíle nó níos mó ón scoil.  An costas atá air ná €50 don bhlian. Is gá duit foirm a lionadh agus a chuir ar aghaidh go Bus Eireann.  Tá an foirm le fáil ón scoil nó ón suíomh Bus Eireann www.buseireann.ie. Tá deontas ar fáil ón An Roinn Oideachais, Br. Phort Laoise, An Tualach Mhór, Co. Uibh Fhailí má tá tú i do chonaí níos mó na dha mhíle ón scoil agus níl seirbhís bus ann.