An Lón

Níl cead ag páistí brioscáin , deochanna “fizzy”, seacláid agus milseáin a ithe ar scoil.  Tá cead ag páistí brioscaí agus cáca a thabhairt leo ar scoil.

Ba choir duit píosa rolla cistine a thabhairt do do pháiste gach lá chun an bord a ghlanadh.  Is ghnách do thuismitheoirí lón atá ró-mhór a thabhairt do na páistí.  Níl ach 15 nóiméad acu chun an lón a ithe agus moltar duit lón ciallmhar shláintiúil a thabhairt dóibh.

Cnónna:  Níl cead ag aon pháiste cnónna nó bia le cnónna (mar sh. Nutella, im píseanna talún) a bheith acu don lón.