Arts in Education

Roghnaíodh Rang a 6 le pairt a ghlacadh i dtionscnamh Ealaíne atá mar chuid den Arts in Education Charter a foilsíodh i 2013.   Tá sé mar aidhm ag an gCairt déis a thabhairt do mhúinteoirí agus ealaíontóirí bheith ag obair le chéile ar mhaitheas  le oideachas na bpáistí.  D’fhás an charter seo as nasc a chothaíodh idir An Roinn Oideachais agus An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

20141107_133319_resized_1 Mar sin  beidh ionadaithe ón dá Roinn ag teacht ar cuairt chugainn le breathnú ar an dtionscnamh agus beidh eolas a bhailiú acu le cur le tasc taighde atá á chur le chéile ag Coláiste Mhuire gan Smál.

Séard a bhéas i gcéist leis an dtionscnamh i gcomhthéacs na scoile ná go mbeidh múinteoir damhsa gairme ag obair le Múinteoir Lára chun ranganna damhsa a chur ar fáil do dhaltaí Rang a 6. Cathy O’Kennedy is ainm di agus tá os cionn 20 bliain chaite aici ag múnadh damhsa i scoileanna.

20141128_185443 (Small) 20141010_133159 (Small)

Tionscnamh 2016 le urraíocht Kildare Arts Office.

Taifead déanta ag Dance House B.A.C.

Damhsa na hOcrais

Donadea Forest Park

Bunaithe ar “The Hunger Games”