An Churaclam Scoile

Feidhmíonn an scoile faoi rialacha an Roinn Oideachais agus Scilleanna do scoileanna náisiúnta.  Leanann an scoil Curaclam na mBunscoile ach bíonn tumoideachas iomlán sa Ghaeilge ar siúil i rang naíonán shóisir agus ní mhúintear aon bhéarla foirmiúil.