Ár Scoil

Bunaíodh Gaelscoil Nás na Ríogh sa bhlian 2002.  Bhi 23 daltaí ar scoil ar an gcéad lá agus bhí an príomhoide, Anita i mbun ranga.

Bhí  an scoil athlonnaithe i bhfoirgneamh nua aimseartha i gCnoc an Phíobaire ag deireadh na scoilbhliana 2008/09.

Tugadh aitheantas buan don scoil i Meán Fómhair 2004.